کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 آذر 1398

 گردهمايي "نخبگان و خيرين حقوق دان مهرورز" روز گذشته در كانون سردفتران و دفترياران برگزار شد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور از احياي مجدد طرحي خبر داد كه بر اساس آن هرنوع بازرسي از دستگاه هاي اداري و اجرايي كشور با مشاركت بازرسان همان دستگاه ها بصورت تخصصي عملياتي مي شود .

مهمترین اخبار

یادداشت

گزارش - گفت و گو

مقاله

بازتاب