کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 01 آبان 1398

رييس كانون سردفتران و دفترياران در نشست خبري امروز از افزایش صدور 22 هزار سند خودرو در6 ماهه نخست سال جاري خبر داد.

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: تنظيم اسناد وكالت انتقال اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي كاملا قانوني است.

مهمترین اخبار

یادداشت

گزارش - گفت و گو

مقاله

بازتاب