کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 05 بهمن 1395

اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران همراه بسياري از سردفتران،‌دفترياران و كارمندان دفاتر اسنادرسمي با حضور در يكي از ايستگاه هاي آتش نشاني همدردي خود را با آتش نشانان اعلام داشتند.

جلسه هماهنگي بازرسي دفاتر اسنادرسمي ساعتي پيش در كانون سردفتران و دفترياران برگزار شد.

موضوع لزوم اخذ سند رسمی برای نقل و انتقال خودروها در حالی همچنان یکی از موضوعات اساسی در کشور است که این موضوع، علاوه بر تضمین حقوق دولتی از جمله اخذ مالیات نقل و انتقال خودروها، می‌تواند در زمینه تثبیت و حمایت از مالکیت افراد نیز بسیار موثر باشد.

اطلاعيه واحد درمان كانون درخصوص مراكز درماني استان تهران اعلام شد.

بسيج دفاتر اسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران از همكاران سردفتر و دفتريار جهت عضويت در اين نهاد دعوت بعمل آورد.

مهمترین اخبار

یادداشت

گزارش - گفت و گو

مقاله

بازتاب