کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 30 بهمن 1398

داود تركمان پري/ سردفتر اسناد رسمي و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.

 

 

همکاران عزیز و گرامی؛

سردفتران گرامی؛

دفتریاران معظم؛

کارکنان شریف دفاتر اسناد رسمی؛

 

فرصت اندک است و مغتنم...

محمد معلم/ سردفتر اسناد رسمي و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.

عليرضا فضل اله پور/ سردفتر اسناد رسمي و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.

اسداله معظمي گودرزي/ سردفتر اسناد رسمي و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.

علي آريامنش/ سردفتر اسناد رسمي و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.

سيدمحمود حسيني/ سردفتر اسناد رسمي و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.

سيد محمدرضا چاوشي‌ها/ سردفتر اسناد رسمي و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.

سياوش جعفري مدني/ سردفتر اسناد رسمي و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.

پيمان شيرمردي/ سردفتر اسناد رسمي و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.

مهمترین اخبار

یادداشت

گزارش - گفت و گو

مقاله

بازتاب