کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 09 بهمن 1398

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پی شهادت سردار سلیمانی پیامی صادر کرد.

در پي انتشار اخبار مربوط به آزادشدن دريافت مجوز تاسيس دفتر اسناد رسمي در سومين نشست هيئت مقدررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، محمد عظیمیان نایب رییس كانون سردفتران و دفترياران اين تصميم را مغاير با قوانين و مقررات موجود در نظام سردفتري دانست و تاكيد كرد: هيئت مقررات زدايي مرجع صالحي براي تسهيل صدور مجوز در اين حوزه نيست.

مهمترین اخبار

یادداشت

گزارش - گفت و گو

مقاله

بازتاب