کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 02 بهمن 1398

نظریه‌های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران (بخش دوم)