کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 27 خرداد 1398

نظریه‌های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران (بخش دوم)