کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 17 مرداد 1399

مراسم اهدای پروانه تخصصی به یکصد و ده مشاور املاک تهران صبح امروز در اداره کل ثبت اسناد واملاک استان تهران برگزار شد.

مراسم اهدای پروانه تخصصی به یکصد و ده مشاور املاک تهران صبح امروز در اداره کل ثبت اسناد واملاک استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران این مراسم که با حضور حمید رضا آدابی مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان تهران، بخشنده رئیس اداره مشاورین املاک و اعضای اتحادیه مشاورین املاک، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، و برخی کارشناسان برگزار شد

طی مراسمی در اداره کل ثبت استان تهران : 110مشاور املاک تهران پروانه تخصصی دریافت کردند مراسم اهدای پروانه تخصصی به یکصد و ده مشاور املاک تهران صبح امروز در اداره کل ثبت اسناد واملاک استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران این مراسم که با حضور حمید رضا آدابی مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان تهران، بخشنده رئیس اداره مشاورین املاک و اعضای اتحادیه مشاورین املاک، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، و برخی کارشناسان برگزار شد، مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان تهران اظهار داشت: در راستای بحث اهدای پروانه های تخصصی مشاورین املاک مسائل بسیاری مورد آسیب شناسی قرار گرفت و نظرات ریاست قوه قضائیه هم بر آن بود تا تنگناهای موجود مرتفع شوند.

حمیدرضا آدابی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه به عنوان یک نهاد حاکمیتی درجامعه مطرح است و اقدامات آن مورد نظر قرار می گیرد گفت: از نظر حقوقدانان همواره اقدامات این نهاد در دو بعد تصدی گری و حاکمیتی مطرح است که در بخش حاکمیتی به لحاظ اقتضای امنیت جامعه و حقوق آحاد مردم بسیار مورد توجه است به طوری که قابل تفویض به دیگری نیست و توسط حاکمیت اجرایی می شود.

وی با تاکید براین که سازماندهی مشاورین املاک و خودرو یکی از اهداف قوه قضائیه است و به صورت کار بین بخشی با وزارت بازرگانی صورت گرفته اظهار داشت: دستور العمل ها، شیوه نامه ها و فرمت ها برای روان سازی و یکسان سازی امور از سوی رئیس سازمان ثبت، معاونان و دیگر مسئولان درحال حاضر اجرایی شده واز آن جایی که مشاورین املاک در استان تهران به عنوان ویترین برای سایر استان ها مطرح هستند از حساسیت و ظرافت بیشتری برخوردار است.

مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان تهران با ذکر این که یک هزار و434 پرونده از اتحادیه مشاورین املاک تهران به دبیرخانه هیئت استانی واصل شده است وبحث مکانیزه کردن امور انجام شده است گفت: طی آزمون تخصصی برگزار شده 110 نفر حائز شرایط شدند که امروز به آنان پروانه تخصصی مشاورین املاک اهدا می شود و امیداواریم تا پایان ماه جاری بتوانیم به 1500 نفر در دو مرحله پس از آزمون تخصصی پروانه تخصصی اهدا کنیم.

در پایان این مراسم پس از قرائت سوگند نامه توسط اعضای حاضر 10 پروانه تخصصی مشاورین املاک از سوی مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان تهران به صورت نمادین اعطا شد.