کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 22 فروردين 1399

شماره حساب مالیات نقل و انتقال اتومبیل تغییر یافت

شماره حساب مالیات نقل و انتقال اتومبیل تغییر یافت
طبق اعلام مدیر کل امور مالیاتی استان تهران، شماره حساب مالیات نقل و انتقال اتومبیل تغییر یافت.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران ، حساب شماره 90584 بانک ملی شعبه شهید رجایی به عنوان مالیات نقل و انتقال اتومبیل تغییر یافته است و از این پس باید کلیه مالیات نقل و انتقال اتومبیل دفاتر اسناد رسمی در محدوده تهران به حساب سیبا شماره 2110101746006 نزد بانک ملی شعبه اداره امور مالیاتی شهرری کد 255 واریز شود.