کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 فروردين 1399

اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از نمایشگاه مطبوعات دیدن کردند

اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از نمایشگاه مطبوعات دیدن کردند
اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران صبح روز گذشته (سه شنبه) از بخش های مختلف نمایشگاه مطبوعات دیدن کردند.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، این هیات با حضور در غرفه ی خبرگزاری های ایسنا و فارس با خبرنگاران این مجموعه های خبری گفت و گو کرده و در غرفه برخی روزنامه ها از جمله جام جم و همشهری نیز حضور یافتند.
محمد رضا دشتی اردکانی نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با قدردانی از خبرنگاران غرفه های مذکور در انعکاس صحیح و صادقانه اخباربه ویژه اخبار مرتبط با کانون سردفتران  ودفتریاران برای آنان آرزوی موفقیت و ثابت قدمی کرد.