کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 اسفند 1398

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران:

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران:
امیداریم در این مرکز تعداد رشته های کارشناسی افزایش و رشته های کارشناسی ارشد ایجاد شود

 رییس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران ودفتریاران با ابراز امیدواری جهت افزایش کد رشته‌های کارشناسی و ایجاد چند رشته کارشناسیارشد در این مرکز، گفت: رشته‌ی حقوق قضایی با گرایش ثبت در یک کدرشته‌ی کاردانی با 180 نفر دانشجو در سال 1381 با تفاهم‌نامه فی‌مابین دانشگاه جامع علمیکاربردی و کانون سردفتران و دفتریاران، ایجاد شد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، دکتر امیرهوشنگایل‌بیگی در نخستین جشن فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران، گفت: رشد علوم در دهه‌هایگذشته با شتابی صد چندان همراه بوده و تمامی علوم به سوی تخصصی شدن پیش خواهندرفت. امروزه علامه بودن چیزی جز احاطه بر یکی از شاخه‌های علوم به صورت عمیق و کاملنیست و علامه علوم مختلف در جهان کنونی، معنای بسیار کمرنگی داشته است، پس رشته‌ی حقوق به صورت عام و با این گستردگی از زمره‌ی علومی است که نیاز بهتخصص‌های بیشتر در آن احساس می‌شود.
وی ادامه داد: رشته حقوق ثبت علی رغم اهمیت بالای آن در حفظحقوق مالکین و تثبیت مالکیت و ایجاد عدالت در دانشکده‌های حقوقی، تنها به صورت دو واحد درسی اختیاری ارائه و تدریس می‌شود اما اهمیت تربیت نیروی انسانی و آموزش در نزد قانون‌گذار بهقدری است که در سال1354 در قانون از اهم وظایف ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران ودفتریاران به این مهم پرداخته است.
ایل بیگی در پایان سخنان خود با قدردانی از رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مسئولان و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران،خاطرنشان کرد: حمایت‌های دکتر بلندی، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی موجب شد در حال حاضر اینمرکز دارای 12 کد رشته‌ی کاردانی و کارشناسی و بیش از 1500 نفر دانشجو باشد کهامروز و در این مراسم 138 نفر از آنان فارغ‌التحصیل شده‌اند و به حق سخنی به‌جاست که هرکجادانشگاهی تاسیس شود زندانی بسته می‌شود.