کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 17 تير 1399

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجراء در سال 1396 و 2017 اعلام شد

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجراء در سال 1396 و 2017 اعلام شد

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات،عوارض و حق الثبت جهت اجراء در سال 1396 و 2017) اعلام شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اجراي مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 ارديبهشت ماه 1387 و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرات مالي دولت مصوب 15/8/84،‌لوح فشرده حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد ذكر شده و همچنين حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت قرار مي‌گيرد از سوي سازمان امور مالياتي كشور به سازمان ثبت و كانون سردفتران و دفترياران اعلام شده است.

 

اين جداول براي همكاران سردفتر و دفتريار كه با نام كاربري و كلمه عبور خود وارد پرتال كانون مي‌شوند، در قسمت اطلاعات مفيد/جداول مالياتي قابل دسترس است.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/11