کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 17 خرداد 1399

کلیه سردفتران نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد 86 به ضمیمه کپی شناسنامه_ کد ملی و کد پستی اقدام کنند

کلیه سران دفاتر اسناد رسمی باید نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد 86 به ضمیمه کپی شناسنامه_ کد ملی و کد پستی اقدام کنند.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفترانه و دفتریاران، بر اساس نامه ارسالی از اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران به این کانون، آمده است: "نظر به اینکه به موجب مفاد ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم شرط برخورداری از معافیت موضوع ماده 84 ق.م.م. برای صاحبان مشاغل به میزان 000/240/27 ریال از درآمد مشمول مالیات مستلزم تسلیم اظهار نامه مشاغل لغایت 31/4/87 اعلام گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا کلیه اعضاء آن سازمان نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد 86 به ضمیمه کپی شناسنامه – کد ملی – کد پستی – اقدام نمایند تا علاوه بر عدم تعلق جرائم مربوط به تکالیف مقرر از معافیت مذکور نیز بهره مند گردند.  ضمنا رسیدگی به مالیات عملکرد سردفتران و دفتریاران محترم که در محدوده جغرافیایی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران فعالیت دارند بصورت متمرکز در اداره امور مالیاتی کد 10/254 بنشانی: خ ظهیرالاسلام نرسیده به چهار راه هدایت انجام می گردد".
انتهای پیام