کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 17 خرداد 1399

سخنرانی دکتر ناصر کاتوزیان در جمع سردفتران- جایگاه ثبت اسناد در ایجاد صلح اجتماعی

خوشوقتم که خود را در میان دوستانم می بینم. هر کجا که سر و کاری با حقوق دارد، خواه دانشکده باشد یا کانون سردفتران، در واقع بین دوستانم هستم و احساس غریبی نمی کنم. امروز، چون اعلام نشده موضوع سخنرانی من چیست، به عنوان مقدمه عرض می کنم، در عین حال که می خواهم جایگاه ثبت اسناد و سردفتری را در ایجاد صلح اجتماعی و از بین بردن جنگ، ( جنگ نه با اسلحه، جنگی که صلح اجتماعی را به خطر می اندازد) نشان دهم در خلال آن مطالبی را هم که مربوط به دفاتر اسناد رسمی است به عرض می رسانم.
 
شیوه کار من این است که مقدمه را از مسائل بسیار ساده آغاز می کنم. در امور اجتماعی دو ارزش والا داریم که گاه در مقام اجرا مزاحم یکدیگرند؛ این دو ارزش یکی نظم است و دیگری عدالت. نظم به این معناست که روند کارها و پدیده ها طبق قانون و قاعده انجام شود. بدهکار بداند که باید سرانجام بدهی خود را بپردازد و طلبکار مطمئن باشد که قوه قضاییه آماده است تا حق او را از کسانی که می خواهند به آن تجاوز بکنند بستاند. قوه مجریه در کار قوه مقننه دخالت نکند و قوه مقننه به قوه قضاییه تجاو نکند و هر کدام به جای خود و در جای شایسته خودشان قرار گیرند.
...
 
 
 
صفحه 10 مطلب دکتر کاتوزیان
 
صفحه 16 مطلب آرش صادقیان