کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 14 خرداد 1399

اعضای جدید جامعه سردفتران و دفتریاران استان زنجان انتخاب شدند

اعضای جدید جامعه سردفتران و دفتریاران استان زنجان با برگزاری انتخاباتی در این استان انتخاب شدند.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، این انتخابات در محل مجمع عمومی فوق العاده جهت تعیین اعضای جدید هیات مدیره برگزار شد و اعضای جدید برای مدت دو سال به عضویت جامعه سردفتران و دفتریاران استان زنجان درآمدند.
 
اعضای اصلی و علی البدل جامعه زنجان به این شرح است:
 
1-       عبدالجواد انوری- عضو اصلی- سردفتر 7 زنجان
2-       نصراله نیکخواه بهرامی- عضو اصلی- سردفتر 15 زنجان
3-       مسلم رمضان زاده- عضو اصلی- سردفتر 17 زنجان
4-       جمال بابائی نوروزی- عضو علی البدل- سردفتر 18 زنجان
5-       سعید نصیری- عضو علی البدل- سردفتر 30 زنجان
6-       حسین حیدرزاده- عضو اصلی- دفتریار 3 زنجان
7-       حسین کریمی- عضو اصلی- دفتریار 19 زنجان
8-       رضایی- عضو علی البدل- دفتریار 2 زنجان
 
همچنین پس از تشکیل جلسه اعضای هیات مدیره جامعه زنجان، عبدالجواد انوری به عنوان رییس هیات مدیره، مسلم رمضان زاده به عنوان نایب رییس و نصراله نیکخواه بهرامی به عنوان خزانه دارانتخاب شدند.
انتهای پیام