کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 18 تير 1399

رییس کانون سردفتران و دفتریاران: کلیه وجوه در دفاتر اسناد رسمی از طریق کارت اعتباری دریافت می‌شود