کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 23 تير 1399

با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی و سران دفاتر اسناد رسمی مطرح شد: قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر 87 لازم الاجراست

طی جلسه ای که با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی و سران دفاتر اسناد رسمی در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، اعلام شد: قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر 87  لازم الاجراست.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، با برگزاری جلسه ای که با حضور پناهی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، آریا معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، احمدی مدیرکل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران و همکاران سازمان امور مالیاتی و جمع کثیری از سران دفاتر اسناد رسمی در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، توضیحات جامعی در رابطه با اطلاعیه مرحله اول ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی طرح و به سوالات حاضران پاسخ داده شد.
 
پناهی، معاون فنی_حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این قانون از سه شنبه اول مهر ماه سال جاری (1/7/87 ) لازم الاجرا است، گفت: بر اساس این قانون به واسطه خدمات ارائه شده از سوی عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات، وارد کنندگان و صادر کنندگان درصدی از خریدار تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می شود.
 
وی با تاکید بر اینکه در این زمینه اشخاص ارائه کننده کالا و خدمات خود وجهی را پرداخت نمی کنند، ادامه داد: در رابطه با دفاتر اسناد رسمی علاوه بر مبلغ حق التحریر به عنوان دریافتی خود، مبلغی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کنند. به عنوان مثال در یک سند قطعی اتومبیل اگر حق التحریر صد تومان باشد سه تومان تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و از فرد خریدار صد و سه تومان اخذ می شود که مبلغ سه تومان مالیاتی هر سه ماه یکبار جمع آوری شده و از سوی اخذ کننده ( سردفتر) به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می شود اما نکته قابل توجه آن است که در این میان اگر خریدی برای دفتر صورت گرفت مثلا کاغذ، قلم یا تجهیزاتی خریداری شد، این مبلغ از درصد واریزی برای سازمان امور مالیاتی کسر شده و مابه التفاوت به حساب واریز می شود و سردفتر تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مبلغی پرداخت می کند.
 
پناهی مالیات بر ارزش افزوده را نوعی مالیات بر مصرف توصیف کرد و گفت: در رابطه با دفاتر اسناد رسمی، دفاتری که مبلغ حق التحریر آنان در سال گذشته سیصد میلیون تومان یا در  5 ماهه سال جاری 125 میلیون تومان بوده است مشمول این قانون هستند و مودی سازمان امور مالیاتی محسوب می شوند و سایر سردفتران فعلا در مرحله اول مشمول اخذ این مالیات از مشتریان نخواهند بود.
 
وی در رابطه با اینکه دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون نظام صنفی نیستند و این مشمولیت در قانون مذکور ذکرشده است، گفت: صورتحساب سیاری از مودیان را قانون نظام صنفی تعیین کرده است و هدف این بوده که صورتحساب های دوگانه در کشور ایجاد نشود.
 
وی با تایید اینکه بر اساس اجرای این قانون در مرحله اول تنها تعدادی از دفاتر اسناد رسمی مشمول خواهند شد، گفت: ممکن است در مرحله بعد به عنوان مثال میزان صد میلیون تومان حق التحریر ملاک قرار گیرد اما در مرحله اول دفاتر با مبالغ مذکور حق التحریر ملزم به اجرا هستند.
 
معاون فنی_حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به اینکه ممکن است دفاتر اسناد رسمی به واسطه اجرای این قانون با بازرسان سازمان ثبت با مشکل مواجه شوند و حدود اختیارات و اخذ مبالغ از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر ابلاغ می شود و تا کنون چنین موردی ابلاغ نشده، اظهار داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب برای هر سه قوه لازم الاجراست و انجام آن نیازمند اعلام سازمان ثبت به دفاتر نیست.
 
وی گفت: صرف ارسال دعوتنامه از سوی سازمان امور مالیاتی برای مودیان شمولیت ندارد و سایر افراد مشمول هم بر اساس فراخوان های اعلام شده مکرر در رسانه ها و مطبوعات ملزم به اجرا هستند.
 
در ابتدای این جلسه احمدی مدیرکل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران هم ضمن سخنانی اظهار داشت: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از آنجا که مطابق ماده 53 قانون، تاریخ اجرای این نظام مالیاتی از اول مهر ماه 1387 تعیین شده است، با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 18 قانون مذکور، مشمولین مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید جهت آگاهی از مفاد قانون مذکور، مقررات مربوطه و چگونگی اجرای آن به پایگاه اینترنتی طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.VAT.ir  مراجعه کنند.
 
وی با بیان اینکه این نوع مالیات، مالیات بر درآمد نیست و از خریدار اخذ می شود، افزود: مالیات بر ارزش افزوده در کشورمان سه درصد و پائین ترین نرخ مالیات در دنیاست. وصول درآمدها از مودیان هر سه ماه یکبار یا به عبارتی پایان هر فصل و در طول سال چهار مرتبه صورت می گیرد و در مرحله اول از یکم تا پانزدهم دی با ارائه اظهار نامه عملیاتی خواهد شد.
 
ضمنا سردفتران اسناد رسمی در این جلسه نسبت به مواد این قانون اعتراضاتی را وارد دانستند که تحلیل آن ها به جلسات آینده موکول شد.
 
پیوست: