کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 22 تير 1399

رییس کانون سردفتران: 7سردفتر اسناد رسمی برای ادامه تحصیل در دانشگاه گرونوبل به فرانسه اعزام می شوند

 

خبرگزاری ایسنا

 

 

خبرگزاری برنا

 

 

خبرگزاری ایلنا

 

 

واحد مرکزی خبر

 

  

خبرگزاری موج