کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 23 تير 1399

متن نامه معاون برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت در خصوص پرداخت وجوه مربوط به حق الثبت و درآمدهای ثبتی