کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 23 تير 1399

رییس کانون سردفتران: لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیررسمی دارای ایرادهای جدی حقوقی است