کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 21 تير 1399

کارت شناسایی سردفتران و دفتریاران جدید الورود در صورت تقاضا صادر می شود

کارت شناسایی سردفتران و دفتریاران جدیدی که ابلاغ خود را در سال جاری (1387) اخذ کرده اند، در صورت تقاضا صادر خواهد شد. 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال تشکیل جلسه هیات مدیره این کانون در روز گذشته سوم دی ماه، مقرر شد ضمن صدور کارت شناسایی سردفتران و دفتریاران متقاضی، جهت چگونگی اعطای وام و استفاده از بیمه کانون سردفتران، پیشنهادات مسئولان مربوطه تا هفته آینده به هیات مدیره ارائه و پس از بررسی راهکارها در این رابطه تصمیم گیری شود.

انتهای پیام