کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 22 فروردين 1399

فوری/ بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور در خصوص معاملات خودرو

فوری/ بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور در خصوص معاملات خودرو

بخشنامه رييس محترم قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي و ثبتي كشور در خصوص معاملات خودرو صادر شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران متن اين بخشنامه به شرح ذيل است:

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/12/22