کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 مرداد 1399

نشست نمایندگان کانون با مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی

نشست نمایندگان کانون با مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی

نشست نمايندگان كانون با مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي در خصوص حل مشكلات مالياتي دفاتر اسناد رسمي برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در اين نشست كه با حضور اعضاي هيات مديره و مشاورين  كانون با مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي برگزار شد، ‌درخصوص راي هیات عمومی ديوان عدالت اداري مبنی بر ابطال بخشنامه الزام دفاتر اسناد رسمی به  ارسال آمار فصلی مالياتي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و عدم توجه برخی حوزه هاي مالياتي به رای مذکور واینکه اجرای آن را موکول به صدور بخشنامه توسط سازمان امور مالیاتی می‌نمایند بحث وتبادل نظر به‌عمل آمد و مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي اعلام كرد كه تا در اين زمينه  مراتب به کلیه حوزه‌های مالیاتی اعلام گردیده ونیزعلی‌رغم الزام به اجرای مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از درج در روزنامه رسمی موضوع ماده 107 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صدور بخشنامه نیزتسریع شود.

 

همچنين در رابطه با تنظيم سند براساس قانون تسهيل تنظیم اسناد در دفاتراسنادرسمی با توجه به اینکه در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 اشاره ای به لغو تبصره ماده یک قانون مذکور نشده لذا رستم پور قول مساعد داد كه اين موضوع در شوراي مديران وزارت اقتصاد و دارايي مطرح شود.

 

همچنين در رابطه با سند اجاره تبادل نظر شد مبنی بر این كه از آن‌جا كه براساس قانون تسهيل تنظیم اسناد در دفاتراسنادرسمی  صراحت دارد كه دفاتر مكلف به دريافت مفاصا حساب هنگام نقل وانتقال عین اراضی واملاک هستند و تنظیم هر سندي كه موجب تغيير مالكيت عین ملك نشود، نياز به دريافت گواهي نداشته و در ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون مذکور عدم نیاز جهت اخذ مفاصاحساب مالیاتی هنگام تنظیم اسناد اجاره صراحت دارد  كه در اين زمينه هم مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي  قول مساعدت و همكاري داد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/06/21