کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 28 دى 1395

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسنادرسمی

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسنادرسمی

 

 همکاران گرامی؛

 

تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح پیوست است:

 

تصریح می گردد که تعرفه پیشنهادی با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسایل اقتصادی و با چهارده جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسئولین ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارایه گردید که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.