کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 30 بهمن 1398

نتایج ششمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران اعلام شد

نتایج ششمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران اعلام شد

نتايج ششمين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران استان تهران از سوي هيات نظارت بر انتخابات اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي تعداد آراء كسب شده توسط داوطلبات عضويت در هيات مديره كانون به شرح زير است:

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/04/15