کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 اسفند 1398

مردم نگران اسناد تنظیمی خود در دفتر 39 تهران که در آتش سوخت نباشند

مردم نگران اسناد تنظیمی خود در دفتر 39 تهران که در آتش سوخت نباشند

رييس كانون سردفتران و دفترياران با ابراز تاسف از اينكه تعداد زيادي از اسناد تنظيمي مردم در دفترخانه شماره 39 در آتش سوزي ميدان حسن آباد طعمه حريق شد خاطرنشان كرد: با اين حال جاي هيچ نگراني براي افرادي كه اسناد قطعي غيرمنقول خود را از دست داده اند وجود ندارد چرا كه نمونه اين اسناد در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موجود است.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران محمدرضا دشتي اردكاني در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص تعيين تكليف اسناد افرادي كه در آتش سوزي هفته گذشته ميدان حسن آباد تهران اتفاق افتاد گفت: افرادي كه در اين دفتر از تاريخ تاسيس آن اقدام به تنظيم و ثبت سند قطعي غيرمنقول كرده اند مي توانند نمونه اي از سند خود را از سازمان ثبت درخواست كنند.

 

وي با بيان اينكه در همه دفاتر اسنادرسمي خلاصه معامله اموال غيرمنقول به ثبت ارسال شده است تاكيد كرد: در زمانی که دفتر دایر بود، خلاصه معامله‌ها در دفتر املاک به ثبت می‌رسد و سوابق آن در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موجود است. بنابراین جای نگرانی نیست و افرادی که اموال غیرمنقول خود را در این دفتر تنظیم کرده‌اندبه دليل موجود بودن سوابق آن در سازمان ثبت، می توانند نمونه آن را داشته باشند.

 

دشتي اردكاني  با اشاره به اينكه سند برخي از بزرگان در اين دفتر تنظيم و ثبت شده بود گفت: البته در همه دفاتر اسناد رسمی تعدادي از اين اسناد وجود دارد و چون طبق قانون همه افراد بايد براي تنظيم اسناد خود به دفاتر اسنادرسمي مراجعه كنند، اين افراد هم براي تنظيم اسناد خود از جمله ملك يا خودرو مراجعه داشته اند.

 

وي به ماده 22 قانون ثبت اشاره كرد و ادامه داد: طبق قانون همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثًا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

تاریخ ارسال خبر: 
98/04/31