کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 30 دى 1395

درخواست وام

همكار گرامي

از كليه همكاران تقاضا مي شود ابتدا صفحه اطلاعيه در خصوص ثبت درخواست وام را به دقت مطالعه نموده چنانچه واجد شرايط مي باشند اقدام به ثبت نام نمايند.

 

همچنين ساير اطلاعيه ها شامل جداول وام، متن قرارداد رهني، وکالتنامه موضوع دستورالعمل پرداخت وام ، و همچنين نحوه معرفی وثیقه ملکی را نيز ميتوانيد از اينجا مشاهده و دانلود نمائيد.


همكاراني كه وام قبلي خود را تسويه ننموده اند اكيدا از ثبت نام خودداري نمايند. اينگونه درخواست ها از رديف ثبت نام حذف مي گردند.

 

"باتشكر، مديرسيستم"

 

 

 

1- درخواست وام سردفتران شاغل

 

2- درخواست وام دفترياران شاغل

 

3- درخواست وام سردفتران ودفترياران بازنشسته

 

 اطلاعيه هاي صندوق تعاون در خصوص پرداخت وام