کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 26 تير 1397

هتل مینا تهران

هتل مینا تهران
 
پيرو امضاي توافق نامه في ما بين كميته رفاهي و ورزشي كانون سردفتران و دفترياران با هتل مینای، موارد توافق شده جهت بهره برداري همكاران به شرح ذيل اعلام مي شود:
 
سردفتران و دفترياران محترم اعم از شاغل، بازنشسته، مستمري بگيران، كاركنان دفاتر اسناد رسمي، پرسنل كانون و خانواده هاي ايشان مي توانند از توافق مذكور استفاده نمايند.
 
 1)مدت توافق از تاريخ 14/09/95 به مدت یکسال مي باشد.
 2)بابت اسکان و صبحانه هرنفر 10 درصد تخفیف درنظر گرفته شده است. 
الف- صورتحساب رستوران میهمانان برطبق منوی رستوران محاسبه می گردد.
 3)استفاده از خدمات پذيرايي هتل بصورت فولبرد (صبحانه،ناهار،شام) مي باشد و ماليات بر ارزش افزوده به صورت حساب افزوده مي شود.
 4)باقیمانده مبلغ در روز پایان مدت توافقنامه قبل از خروج میهمانان دریافت میگردد.
 5)نشانی هتل :تهران،خیابان مفتح جنوبی،روبروی دانشگاه تربیت معلم ،پلاک 82 به شماره تلفن 88811861
 6)نماینده هتل، خانم بختیاری با شماره تلفن 88811861 پاسخگوی همکاران محترم می باشد.
 7)زمان تخلیه اتاقها تا ساعت 2 بعداز ظهر میباشد.در صورتیکه خروج میهمانان بعد از ساعت مزبورانجام پذیرد.هزینه یک شب علاوه بر هزینه مدت توافقنامه دریافت خواهد شد.
 8)سران دفاتر و دفتریاران با ارائه کارت شناسایی، کارکنان محترم دفاتر اسناد رسمي با ارائه معرفي نامه از دفترخانه متبوع خود، بازنشستگان با ارائه کارت شناسائی ومستمری بگیران و پرسنل محترم کانون با معرفی نامه کانون سردفتران و دفتریاران قادر به استفاده از خدمات هتل مذکور خواهند بود.