کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 01 آبان 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

" شرایط بهره مندی همکاران از مجموعه ورزشی زیتون"

پیرو توافق نامه فی مابین کمیته رفاهی ورزشی کانون سردفتران و دفتریاران با مجموعه ورزشی زیتون واقع در شهرک غرب – بلوار دادمان – خیابان درختی -  مجموعه ورزشی زیتون موارد توافق شده جهت بهره برداری همکاران به شرح ذیل اعلام میشود:

 

 

1 - سردفتران و دفتریاران محترم اعم از شاغل و بازنشسته ،مستمری بگیران ،کارکنان دفاتر اسناد رسمی ،پرسنل کانون و خانواده های ایشان طرف استفاده کنندگان از توافق مذکور می باشند.

2 – سران دفاتر، دفتریاران اعم از شاغل و بازنشسته و کارکنان کانون با ارائه کارت شناسایی و مستمری بگیران و پرسنل دفاتر اسناد رسمی حسب مورد با ارائه معرفی نامه از کانون سردفتران و دفتریاران یا دفترخانه متبوع خود،قادر به استفاده از خدمات مجموعه مذکور خواهند بود.

3 - مدت قرارداد : یکسال از تاریخ 01/10/95لغایت تاریخ 01/10/96

4 – شهریه ورودی بشرح جدول ذیل می باشد:

 

ردیف

شرح

بها (ریال)

درصدتخفیف

بهابااعمال تخفیف(ریال)

1

استخر

450000

30%

315000

2

ورودی vip

600000

30%

420000

3

بدنسازی

200000

20%

160000

4

اسپینینگ ،TRX

طبق جدول پیوست

15%

طبق جدول پیوست

5

سایر رشته ها

طبق جدول پیوست

10%

طبق جدول پیوست

5 _ در خصوص هماهنگی همکاران سرکار خانم نوری به شماره تماس 22373232 جهت پاسخگویی معرفی می گردد.

7 – استفاده از سایر خدمات مجموعه شامل بوفه و ماساژ و برنامه های ویژه مشمول تخفیف از توافق نامه نخواهد بود.