کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 26 شهريور 1398

مجموعه های آبی (قم)

مجموعه هاي آبي (استان قم)

پیرو توافق نامه فی مابین کانون سردفتران و دفتریاران قم با تعدادی مجموعه های آبی موارد توافق شده جهت بهره برداری همکاران به شرح ذیل اعلام میشود:

1 - سردفتران و دفتریاران محترم اعم از شاغل و بازنشسته ،مستمری بگیران ،کارکنان دفاتر اسناد رسمی ،پرسنل کانون و خانواده های ایشان طرف استفاده کنندگان از توافق مذکور می باشند.

2 – سران دفاتر، دفتریاران اعم از شاغل و بازنشسته و کارکنان کانون با ارائه کارت شناسایی و مستمری بگیران و پرسنل دفاتر اسناد رسمی حسب مورد با ارائه معرفی نامه از کانون سردفتران و دفتریاران یا دفترخانه متبوع خود،قادر به استفاده از خدمات مجموعه های مذکور خواهند بود.

الف – مجموعه پارک آبی "آب و تاب" به مبلغ 180000 ریال به نشانی بلوارغدیر، ضلع جنوبی بوستان غدیر

همه روزه خانمها از ساعت 8 الی 15 و آقایان 15 الی 22 و روز پنجشنبه کلا خانمها و روز جمعه کلا آقایان می باشد.

ب – استخر دریا ویژه آقایان به مبلغ 110000 ریال به نشانی جمکران، جنب میدان بقیه الله .

همه روزه از ساعت 8 الی 22 می باشد.

ج – استخر قصر آبی به مبلغ 120000 ریال واقع در شهر پردیسان .

همه روزه خانمها از ساعت 8 الی 15 وآقایان از 15 الی 22 می باشد.

ح – استخر حجاب (ویژه) به مبلغ 47000 ریال واقع درنیروگاه خیابان جواد الائمه.

همه روزه خانمها از ساعت 8 الی 15 و آقایان 15 الی 22 می باشد.

خ – استخر کوثر(ویژه) به مبلغ 60000 ریال واقع در بلوار امین مجموعه ورزشی شهید حیدریان.

همه روزه خانمها از ساعت 8 الی 15 و آقایان از ساعت 15 الی 22 می باشد.

4 – در خصوص هماهنگی همکاران با آقایان یارموسی وشریف زاده از ساعت 8 الی 14 به شماره تماس 02532615697 جهت پاسخگویی معرفی می گردد.