کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 اسفند 1397

مجموعه (دو قلو آقایان و بانوان)استخر و سونای آب های طلایی

 

 تمديد قرارداد با استخر و سونای آب های طلایی


" شرایط بهره مندی همکاران از مجموعه (دو قلو آقایان و بانوان)استخر و سونای آب های طلایی"


پیرو انعقاد تفاهم نامه با مجموعه استخر و سونای آب های طلایی (دوقلو آقایان و بانوان) واقع در شهر جدید اندیشه ،فاز 3 محله 23/22 ردیف 2 قطعه 3 موارد توافق شده جهت بهره برداری همکاران به شرح ذیل اعلام می شود:

 

 1 - سردفتران و دفتریاران محترم اعم از شاغل و بازنشسته ،مستمری بگیران ،کارکنان دفاتر اسناد رسمی ،پرسنل کانون و خانواده های ایشان طرف استفاده کنندگان از توافق مذکور می باشند.

 

2 – سران دفاتر، دفتریاران اعم از شاغل و بازنشسته و کارکنان کانون با ارائه کارت شناسایی و مستمری بگیران و پرسنل دفاتر اسناد رسمی حسب مورد با ارائه معرفی نامه از کانون سردفتران و دفتریاران یا دفترخانه متبوع خود،قادر به استفاده از خدمات مجموعه مذکور خواهند بود.

 

3 - مدت قرارداد : یکسال از تاریخ 97/03/22 لغایت تاریخ 98/03/22

 

4- ورودی بر مبنای 300000 ریال بوده که با تخفیف 50% پرداختی همکاران برای هر نفر مبلغ 150000 ریال می باشد.

 

5 - زمان استفاده : همه روزه ازساعت 8 لغایت24

 

6 _ در خصوص هماهنگی همکاران جناب آقای داوری به شماره تماس 09354005670جهت پاسخگویی معرفی می گردد.

 

7 – استفاده از سایر خدمات مجموعه شامل بوفه و ماساژ و برنامه های ویژه مشمول تخفیف از توافق نامه نخواهد بود.

 

8- همچنین گرفتن کارت اعتباری با تخفیف 50% از امکانات مجموعه استخر و سونای آب های طلایی می باشد.

 

9- درصورت افزایش قیمت بلیط ورودی تخفیف همان 50% درصد توافق شده می باشد.