کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 31 مرداد 1397

ارائه انواع بیمه نامه از 38 شرکت معتبر بیمه‌ای به جامعه سردفتران و دفتریاران

ارائه انواع بیمه نامه از 38 شرکت معتبر بیمه‌ای به جامعه سردفتران و دفتریاران

( با 5 الی 10 درصد تخفیف)

 

 پيرو امضاي توافق نامه  في مابين كميته رفاهي ، ورزشي كانون سردفتران و دفترياران با کارگزاری رسمی بیمه کد 790 (خانم ریحانه تاجیک) ، موارد توافق شده جهت بهره برداري همكاران به شرح ذيل اعلام مي شود:

 

 سردفتران و دفترياران محترم اعم از شاغل، بازنشسته، مستمري بگيران، كاركنان دفاتر اسناد رسمي، پرسنل كانون و خانواده هاي ايشان مي توانند از توافق مذكور استفاده نمايند؛

 

1-          مدت توافق از تاريخ 95/12/15 به مدت یکسال مي باشد.

2-         ارائه تمامی بیمه نامه ها شامل بیمه عمر و سرمایه، آتش سوزی، مسئولیت، باربری از 38 شرکت معتبر بیمه ای ( ایران ، آسیا، کارآفرین ، البرز، دانا ، پاسارگاد ، دی ، سرمد ، معلم ، سینا ، رازی ، پارسیان و...)  به جامعه محترم سردفتران و دفتریاران 

3-        اعمال 5 تا 10 درصد تخفیف حق بیمه در تمامی بیمه نامه ها  

4-        با توجه به ارائه بیمه نامه شخص ثالث و بدنه در اقساط 4 ماهه ( 40 درصد نقد )  این دو بیمه نامه شامل تخفیف نخواهد بود.

5-         پیگیری پروسه خسارت درمانی امراض خاص در کوتاهترین بازه زمانی

6-        پس از معرفی همکاران ، شرکت بیمه "کارگزاری 790 "موظف است ظرف یک هفته نسبت به صدور بیمه نامه مربوطه اقدامات لازم را انجام دهد.

7-        آقایان میثم کرمی به شماره تماس 09102867100 و حامد زاهدی به شماره تماس 09192675094 به نمایندگی از کارگزاری 790 جهت پیگیری خسارات ، صدور بیمه نامه و پاسخگویی به سوالات و موارد مطروحه از سوی افراد مجموعه طرف اول تعیین و معرفی می شوند.

8-  سران دفاتر و دفتریاران با ارائه کارت شناسایی، کارکنان محترم دفاتر اسناد رسمي با ارائه معرفي نامه از دفترخانه متبوع خود، بازنشستگان با ارائه کارت شناسائی ومستمری بگیران و پرسنل محترم کانون با معرفی نامه کانون سردفتران و دفتریاران قادر به استفاده از خدمات و تخفیفات این کارگزاری بیمه خواهند بود.