کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 05 فروردين 1398

شیوه نامه کمیته امور رفاهی و ورزشی کانون سردفتران و دفتریاران

 

شيوه نامه كميته امور رفاهي و ورزشي كانون سردفتران ودفترياران


مقدمه

 

 به استناد تصميم هيئت مديره محترم كانون سردفتران ودفترياران برابر رديف 4  صورتجلسه مورخ 13/07/95 مبني برلزوم ايجاد كميته اموررفاهي و ورزشي كانون با هدف ايجاد بستر مناسب جهت بهره برداري از امكانات رفاهي و ورزشي و ارائه خدمات متنوع رفاهي به همكاران شاغل و بازنشستگان و مستمري بگيران و پرسنل دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران بدينوسيله تشكيل كميته مذكور به اطلاع همكاران محترم مي رساند.

 

اهم اهداف كلي و وظايف كميته به شرح ذيل ميباشد:

 

1-  ارائه تسهيلات رفاهي، ورزشي،گردشگري وغيره براي عموم همكاران و ارتقا كيفي و كمي و ساماندهي امور رفاهي  و ورزشي با قابليت دسترسي آسان.

2-   تمهيد مقدمات جهت ايجاد كميته هاي رفاهي ورزشي دركليه استانها و با اعمال سياست هاي تمركز زدائي و برنامه ريزي درجهت هماهنگي بين كميته هاي رفاهي ورزشي استانها.

3-    بهره گيري و استفاده از روشهاي نوين خدماتي. 

4-    بررسي طرحهاي پيشنهادي همكاران و حسب تشخيص كميته ، انعكاس مراتب به هيئت مديره محترم كانون سردفتران و دفترياران .

5-    برنامه ريزي بهينه و تعيين موضوعات رفاهي و ورزشي لازم با توجه به امكانات و بهره گيري ازتوانمندي همكاران محترم.

6-    فراهم نمودن امكانات ورزشي و تفريحي و تامين و عقد قرارداد با مراكز ورزشي، رفاهي و تسهيلاتي.

7-    تشكيل واحدهاي ورزشي و رفاهي زير مجموعه كميته با توجه خاصه به اموررفاهي ورزشي بانوان محترم همكار با رعايت شئونات اسلامي.

8-    انعقاد قرارداد، توافق نامه با اشخاص حقيقي و حقوقي درجهت استفاده ازتسهيلات رفاهي و ورزشي.

 

با آرزوي توفيق خدمت به جامعه سردفتري

كميته اموررفاهي ورزشي كانون سردفتران ودفترياران