کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 06 خرداد 1399

بخشنامه شماره 62 - و - ر

در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 46168/89-22/3/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

- درخصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 74 پارس آباد  به موجب  نامه  شماره 1924  مورخ 11/9/87 بدین شرح «آیا ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی  از قبیل تراکتور ، لودر، کمباین ، گریدر ، بلدیزر و غیره هنگام نقل و انتقال مشمول ماده یک و تبصره های 2 و 3 ماده 19 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387 می گردد و آیا نیاز به ارائه بیمه نامه شخص ثالث و درج شماره آن در سند می باشد یا خیر ؟ »  بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید :  « با عنایت به فراز 105 ماده یک آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/84 انواع تراکتور ، کمباین ، تیلر ، ماشین های خودکششی در بخش کشاورزی تحت عنوان وسیله نقلیه کشاورزی تعریف گردیده و مشمول تعریف وسایل نقلیه موتوری مندرج در فراز 108 آئین نامه موصوف و ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 نبوده و ماده یک قانون مزبور صرفا شامل وسیله نقلیه زمینی می باشد . بنابراین وسیله های نقلیه کشاورزی مذکور در فراز 105 ماده یک آئین نامه راهنمایی و رانندگی از شمول مقررات قانون اخیرالذکر خروج موضوعی دارد .»

- درخصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 111 تهران به موجب  نامه مورخ 14/10/87 بدین شرح «آیا در هنگام نقل و انتقال خودروهای فرسوده و اسقاطی و مسروقه که الزاما باید به شرکت منتقل گردند آیا ارائه بیمه نامه شخص ثالث و درج شماره آن در سند انتقال الزامی است یا خیر ؟ »  بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید :  «  علیرغم اینکه خودروهای مزبور واجد وصف وسیله نقلیه موتوری زمینی مندرج در بند 108ماده یک آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب  18/3/84 هستند و لیکن به دلیل آنکه عملا قابلیت حمل و نقل را از دست داده و از حیّز انتفاع خارج شده اند و الزاماً باید به شرکت های بیمه گر یا ستاد اجرائی تبصره 13 برای اسقاط خودروهای فرسوده منتقل شوند بنابراین مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/87 نمی‌باشد.»

 

بازگشت به صفحه " آراء وحدت رویه سال 1389 "