کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 27 آبان 1398

صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه

 

*صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه؛ ویژه سردفتران، دفتریاران و کارمندان دفاتر اسناد رسمی در ۱۲ قسط (بدون بهره و چک)