کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 17 خرداد 1399

صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه

 

*صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه؛ ویژه سردفتران، دفتریاران و کارمندان دفاتر اسناد رسمی در ۱۲ قسط (بدون بهره و چک)