کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

.

تخصیص كدوام برای وام های دریافت شده توسط سردفتر / دفتریار ( در حال پرداخت اقساط )


با بسته شدن حساب های سنتی به شماره 3009 بانک ملی ایران شعبه کالج  و حساب شماره 3828  بانک ملی ایران شعبه میرزای شیرازی ، همکاران محترم سردفتر و دفتریار ، اقساط وام جاری خود رابه شرح زیر به حساب سیبا به شماره 0200833595000 واریز خواهند نمود .

 لذا به منظور شناسایی دقیق  واریز کنندگان اقساط ( وام گیرنده ) کانون سردفتران ودفتریاران اقدام به تولید كد وام 13 رقمي برای هر وام نموده که همکاران می بایست به هنگام واریز قسط وام درشعب بانک ، این كد 13 رقمی را روی فیش درج نمایند . توجه خواهند فرمود که درصورت قید نشدن این كد برروی فیش ، بانک قادر به دریافت اقساط شما نخواهد بود.

 همکاران گرامی که كد وام شان درلیست های زیر قرارداده شده است ، ازتاریخ دریافت كد وام خود ، نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نموده و اقساط بعدی را درسررسید مقرر ، به حساب سیبای فوق الذکر واریزنمایند .

 بدیهی است هیچگونه جریمه دیرکردی برای اقساط  پرداخت نشده ازاول مرداد ماه تا اول آذر ماه سال 1390 برای همکاران محاسبه نخواهدگردید .

 تذکر 1-  تنها راه شناسائی شما درکانون به عنوان واریز کننده قسط ، كد پرداخت 13 رقمی اختصاصی وام شما می باشد . کد وام فقط درجداول زیر اعلام می گردد . ازبه کاربردن کد یونیک دفترخانه (9 رقم ) و کد واریز 10% (11 رقم ) جدا خودداری فرمائید تا اطلاعات دریافتی ازواریز شما به درستی در حساب وام شما اعمال گردد .   

 تذکر 2-  از شما همکارگرامی ( سردفتر / دفتریار ) درخواست می شود تا چنانچه نامتان در لیست های زیر نیامده و تا کنون نیز كد 13 رقمی وام خود رادریافت ننموده اید ، نام ونام خانوادگی ، سمت ، شماره دفترخانه ، شماره تلفن همراه و تاریخ دریافت وام خود ، به صورت خوانا برروي سربرگ دفتر قید نموده ، به شماره فکس 88705310 (صندوق تعاون) ارسال فرمائید تا كد وام شما تعیین و ارسال گردد.

  درخاتمه ، باتوجه به تغییر نوع حساب که مزایایی را درسمت دفترخانه فراهم خواهد نمود ( پرداخت هزینه حواله وجه حذف شده و همچنین ارسال فتوکپی فیش پرداختی شما به کانون منتفی خواهد بود ) همکاری شما در ورود صحیح كد 13 رقمی فوق که تنها کلید شناسائی شما برای انتقال وجه به حساب وامتان خواهد بود اهمیت ویژه ای می یابد.

 به منظور اتخاذ رویه واحد درسراسرکشور وجلوگیری ازتعدد سلایق و دست خط ها که میتواند باعث سردرگمی اپراتور بانک و به تبع آن بروز اشتباه در ورود كد صحیح گردد ، پیشنهاد واحد صندوق تعاون کانون تهیه مهر برای كد وام و زدن آن بر روی فیش بانکی می باشد .  به این منظور، دو نمونه مهر تعریف شده که میتوانید نسبت به تهیه یکی از دو نمونه زیر اقدام نمائید.  

 

نوع خط برای شماره كد وام b lotus  سایز 20 خارج از وضعیت بولد

نوع خط برای نام واریز کننده b lotus  -  سایز 12 در  وضعیت بولد

 

 نوع خط برای شماره كد b traffic  -  سایز 20  خارج از وضعیت بولد
نوع خط برای نام واریز کننده b traffic  -  سایز 11 و در وضعیت بولد

   " منظور از وضعیت بولد، ضخامت خط میباشد ". 

 

*  مهری که سفارش می دهید  بدون کادردور آن ساخته شود .

**  توصیه اکید می شود تا محلی را برای زدن مهرروی فیش انتخاب نمائید که با نوشته های فیش تداخلی نداشته وازبروزاشتباه هات آتی جلوگیری نماید .

 پیشاپیش مدیریت صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران ازهمکاری شما دراین خصوص تشکر نموده ، امید دارد که درسایر زمینه هانیز با همراهی شما اقداماتی را به انجام رساند که موجب ایجاد ارزش افزوده برای کلیه همکاران گردد. 

مديرعامل صندوق تعاون كانون سردفتران و دفترياران

محمدرضا دشتي اردكاني