کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 29 تير 1398

آخرین اطلاعیه واحد صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران - 1394/12/22

همكار گرامي

بعلت ارسال يكباره تقاضا براي ثبت درخواست وام از كل كشور، پرتال قادر به ارائه سرويس نمي باشد. از كليه همكاران تقاضا مي شود ابتدا اطلاعيه هاي وام را به دقت مطالعه نموده چنانچه واجد شرايط مي باشند اقدام به ثبت نام نمايند:

 

7- آخرین اطلاعیه واحد صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران (1394/12/22)

6- اخرین مصوبات هیات مدیره در خصوص تغییرات انجام شده در دستورالعمل پرداخت وام (1394/12/22)

5- اطلاعیه درخصوص نحوه معرفی وثیقه ملکی (برای متقاضیان وام بیش از 15 میلیون تومان)

4- متن قرارداد رهنی ووکالتنامه موضوع دستورالعمل پرداخت وام

3- جدول وام صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران

2- دستورالعمل پرداخت وام صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران

1- راهنمای دریافت وام صندوق تعاون

 

 همكاراني كه وام قبلي خود را تسويه ننموده اند اكيدا از ثبت نام خودداري نمايند. اينگونه درخواست ها از رديف ثبت نام حذف مي گردند.

 

"باتشكر، مديرسيستم"