کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 09 فروردين 1399

اجرایی شدن دستورالعمل افزایش فرانشیز مراکز درمانی غیرطرف قرارداد در سراسر کشور

 اطلاعیه درمانی

همكاران گرامي:
آيا مي دانيد با مراجعه به مراكز درماني طرف قرارداد در سراسر كشور، تمام تعرفه هاي درماني شما، طبق تعرفه قانوني محاسبه و وصول خواهد شد؟؟

آيا مي دانيد چنانچه در مراكز درماني طرف قرارداد، وجهي اضافه از طرف مركز درماني طرف قرارداد به حساب شما منظور گردد، بعد از محاسبه، از حساب آن مركز درماني كسر مي شود نه از حساب شما؟؟

آيا مي دانيد در مراكز درماني طرف قرارداد، صرفا با پرداخت مبلغ فرانشيز مبادرت به دريافت خدمات درماني مي نماييد؟؟

بهترين راه براي تسهيل در امور درماني، مراجعه به مراكز درماني طرف قرارداد است.
با مراجعه به مراكز درماني غيرطرف قراردارد، مبالغ زياد و بعضا مازاد، از شما وصول مي گردد كه قابل پرداخت از سوي واحد بيمه و درمان كانون سردفتران و دفترياران نيست.

با مراجعه به مراكز درماني طرف قرارداد، ضمن دريافت خدمات صرفا با پرداخت فرانشيز، در هزينه هاي خود صرف جويي فرماييد.