کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 09 فروردين 1399

دستورالعمل هزینه های دندانپزشکی در سال 1396

همکاران گرامی

از ابتدای سال جدید ، کلیه هزینه های دندانپزشکی براساس رعایت دستورالعملی که در فایل پیوست ارائه شده، قابل پرداخت است.

فایل های متنی: