کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست !

به پيوست نامه با موضوع "ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست ! " بشماره 96/250940 مورخ 1396/12/09 جهت اطلاع تقديم مي گردد.

پیوست (فايل ضميمه)اندازه
دریافت بخشنامه فوق130.31 کیلوبایت