کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

مطالبه بیمه نامه وسایل نقلیه راهسازی، کشاورزی و معدنی در هنگام تنظیم سند معاملات مربوطه فاقد مبنای قانونی است

به پيوست نامه با موضوع " مطالبه بيمه نامه وسايل نقليه راهسازي، كشاورزي و معدني در هنگام تنظيم سند معاملات مربوطه فاقد مبناي قانوني است " بشماره  101/96/182346 مورخ 1396/12/20 به همراه پيوست هاي مربوطه جهت اطلاع تقديم مي گردد.

فایل های متنی: