کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 آذر 1398

مراسم پاسداشت روز قلم و تقدیر از اساتید ممتاز حقوق