کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 آذر 1398

نشست سردفتران درخصوص مشکلات ثبت آنی در کانون