کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 آذر 1398

نشست با مدیران ثبت اسناد و املاک استان تهران در کانون