کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 15 آذر 1398

مراسم تودیع چهارمین دوره هیات مدیره کانون و معارفه پنجمین دوره