کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 15 آذر 1398

دومین مسابقه شطرنج کانون سردفتران