کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 20 مرداد 1399

درآمد حق الثبت سه ماهه سال جاری در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته 59 درصد افزایش داشته است

درآمد حق الثبت سه ماهه سال جاری در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته 59 درصد افزایش داشته است
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با یبان اینکه طبق آمار درآمد حق الثبت سه ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته 59 درصد افزایش داشته است تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند در هنگام نقل و انتقال خودرو، کارت سوخت را به عنوان یکی از مدارک به خریدار تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی صبح امروز

نایب رییس کانون سردفتران ودفتریاران: درآمد حق الثبت سه ماهه سال جاری در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته 59 درصد افزایش داشته است

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با یبان اینکه طبق آمار درآمد حق الثبت سه ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته 59 درصد افزایش داشته است تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند در هنگام نقل و انتقال خودرو، کارت سوخت را به عنوان یکی از مدارک به خریدار تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی صبح امروز در جلسه ای که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد اظهار داشت: طی بخشنامهمعاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمیمکلف هستند در زماننقل و انتقال خودرو کارت سوخت را به عنوان یکی از مدارک بهخریدار تحویل دهند و بر اساس این بخشنامه، این دفاتر نمی توانند در صورت نبودکارت سوخت نقل و انتقالی انجام دهند.

وی به رویکرد سازمان ثبت در رایانه ای کردن امور ثبتیاشاره کرد وگفت: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای اعلام کردهاست که سردفترانی که می خواهند بهتازگی ابلاغیه دریافت کنند، باید گواهی مهارت های هفت گانه (ICDL) را به همراه سایر مدارک در اختیار داشته باشند.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، همچنین به افزایش درآمد حق ثبت نسبت بهسال گذشته اشاره کرد و گفت: نرخ حق الثبت با تصویب مجلس شورای اسلامی از 5 درصد به 5 درهزار کاهش یافته و این امر باعث شده تا مردم تمایلبیشتری برایثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی پیداکنند.

دشتی اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش درآمد حق الثبت در سه ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره و تصریح کرد: در سه ماههاول سال 86، درآمد حق ثبت به 525 میلیارد و 546 میلیون و 877 هزار و 628 ریال رسیده که این امر نشان می دهد که این درآمد نسبت به سالگذشته 59 درصد افزایش یافته است.

وی به طرحاصلاح برخی مواد قانونی دفاتر اسناد رسمی که در مجلسشورای اسلامی در حال بررسی است اشاره کرد و گفت: در صورت تصویب این طرحدر مجلسشورای اسلامی، ایران به عنوان هفتاد و هفتمین عضو بهاتحادیه جهانی سردفتران خواهد پیوست .

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان گفت:در حال حاضر 34کشور اروپایی، 23 کشور آمریکایی، 16 کشور آفریقایی و 3 کشورآسیایی جزء اتحادیه جهانی سردفتران هستندو اسناد این کشورها بین المللی است.