کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 اسفند 1398

کارثبت و دفاتر اسناد رسمی آرامشی به جامعه می دهد که از دیگران برنمی آید

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

* کارثبت و دفاتر اسناد رسمی آرامشی به جامعه می دهد که از دیگران برنمی آید
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که روزی که دانشگاه علمی کاربردی را تاسیس کردیم،فضا و افق آینده را این‌چنین می‌دیدیم که در کناردانشگاه‌های دیگر، دانشگاه‌های علمی و کاربردی تقویت شود،گفت: کار ثبت و دفاتراسناد رسمی، آرامشی را به جامعه می‌دهد که این کار از دیگران برنمی‌آید. اگراین صحت کار وجود نداشته باشد هر روزه شاهد وجود اشکالات و دعاوی در سطح محاکمخواهیم بود که فضای آرام جامعه را مخدوش کند. اگراین صحت کار وجود نداشته باشد هر روزه شاهد وجود اشکالات و دعاوی در سطح محاکمخواهیم بود که فضای آرام جامعه را مخدوش کند.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، آیت‌الله هاشمیرفسنجانی در مراسم نخستین جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان حقوق ثبت در مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران، اظهار داشت: روزی که دانشگاه علمی کاربردی را تاسیس کردیم،فضا و افق آینده را این‌چنین می‌دیدیم و تصور می‌کردیم که ضروری است که در کناردانشگاه‌های دیگر، دانشگاه‌های علمی و کاربردی تقویت شود که بحمدالله شاهد آثارمثبت آن در کشور هستیم و محاسبات این بود که تاسیس این دانشگاهبا توجه به امکانات موجود، ارزان‌ترین کار است که گامی را در توسعه‌ی دانش‌وریایران برمی‌دارید که تا حدودی در حال رسیدن به اهدافمان هستیم.
وی با قدردانی ازبرگزارکنندگان این مراسم و دوره‌های آموزشی، مسایل زیادی را در مورد دفاتر اسناد رسمی  رسمی،مطرح دانست و به عنوان یک راهبرد برای بقیه‌ی سازمان‌ها گفت: این نکته را برای اولین بار در این جلسه که با حضور جمعی از اساتید و فارغ‌التحصیلان برگزار شده مطرح می‌کنم تا در صورت پذیرش آن رویاین موضوع کار شود و آن را در جامعه جا بیاندازند. صحت کار ثبت و دفاتراسناد رسمی، آرامشی را به جامعه می‌تواند بدهد که این کار از دیگران برنمی‌آید. اگراین صحت کار وجود نداشته باشد هر روزه شاهد وجود اشکالات و دعاوی در سطح محاکمخواهیم بود که فضای آرام جامعه را مخدوش کند. قبل از این هم مسوولیت ثبت اسنادبه عهده‌ی افراد معتمدی بود که مردم انتخاب می‌کردند. البته این موضوع مشکلات و البته امتیازات زیادی هم به دنبال داشت. آن‌چه به صورت قانون درآمد و نهاد مسوولبرای امر ثبت پیش‌بینی شد ابتکاری بود که غربی‌ها به دنبال آن بودند و پی‌گیری آندر کشور از کارهای ارزشمند مرحوم داور است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بحث اداره‌ی دفاتر اسناد رسمی  را باید به عنوان یک الگو که نوعی خصوصی‌سازی است در نظر بگیریم، گفت: ما کهدر مورد اصل 44 سیاست‌های ذیل آن را نوشتیم، به این امر توجه داشتیم. در بحث ثبت هم می شد مانند سایر امورتصدی به عهده‌ی دولت باشد، اما وضعیت فعلی را می‌توان بااصلاح نقاط ضعف و آوردن مکمل‌های لازم به عنوان یک الگو ارایه داد.
وی با بیان این‌که هزینه‌ها در ثبت باید منصفانهباشند تا مردم رغبت بیشتری برای ثبت اسناد خود بیابند ادامه داد: مردم‌مداری در مورد دفاتر اسناد رسمی  مصداق خوبی است زیرا دفاتر برای جلب مشتری، کار و دلسوزی می‌کنند. اگر مامثلث مشتری، مجری و ناظر را در همه‌ی امور بخواهیم پیاده کنیم، امر خصوصی‌سازی محققمی‌شود.
وی با بیان اینکه آن‌چه در دفاتر اسناد رسمی جریان دارد یک مدل قابل انطباق با اکثر امور است که در بحث آموزش، بهداشت و... می‌تواند این‌طور باشد، گفت: به طول مثال ما در قانون اساسی اعلام کردیم که آموزش باید رایگانباشد ولی این موضوع را واجب نکردیم و اظهار کردیم مردم در صورت نیاز به دولت مراجعه کنند. در آموزش عالی این کار را نکردیم که خوشبختانه دانشگاه‌های زیادی در حال حاضر بارسنگین آموزش را در کنار دولت به دوش می‌کشند. یعنی دانشجو از سوی خانواده‌ی خودپشتیبانی می‌شود و با صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، بار دولت سبک می‌شود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در دانشگاه‌هایدولتی 5-6 برابر دانشگاه‌های غیردولتی هزینه صرف دانشجو می‌شود.
هاشمی رفسنجانی در رابطه با دفاتر اسناد رسمی  گفت: درسال های اوایل انقلاب افرادی بودند که به خاطر داشتن روحیه‌ی انقلابی و تمرکزگرایی مایلبودند دفاتر اسناد رسمی را ببندند ولی به این موضوع فکر نمی‌کردند که اگر همین امر دستدولت بیفتد هزینه‌های مردم و دولت زیاد می‌شود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: انقلاب اسلامی در شرایطیپیروز شد که کشتی‌گیری بین اردوگاه غرب و شرق جدی بود و ما از غربی‌هایسرمایه‌دار که حامی شاه بودند و در قرون اخیر در کشور ما فشار می‌آوردند زخم خوردهبودیم، لذا روحیه‌ای که در جامعه‌ی انقلابی بود همین دولتی کردن و تمرکزگرایی شد. درمجلس بسیار سخت بود که بتوانیم قدری این تفکر را مهار کنیم. شورای نگهبان نیز آنزمان تفکر مقابل را داشت یعنی مصوباتی را که موجب تضییع حق بخش خصوصی می‌شدبرمی‌گرداند.
وی با بیان اینکه با تجربیات سال‌های بعد به‌خصوص در میدانجنگ و دفاع که وارد شدیم، دیدیم که دفاع عموما وظیفه دولت‌ها و ارتش است؛ادامه داد:در دفاع ما مردم مشکل را حل کردند و کار بزرگی صورت دادند. آن روحیه آن زمان بود تااین‌که به این‌جا رسیدیم و این‌جاست که رهبر معظم انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند فکری برای اصل 44 کنیم و کارهای زیادی در این زمینه انجام شد؛ البتهنمی‌گوییم کامل است اما کارهایی صورت گرفت تا بنیان درستی برای واگذاری امور بهمردم و حاکمیت نظام، نه تصدی آن انتخاب شده و مورد توجه باشد.
هاشمی رفسنجانی با بیان این‌که در حال حاضر حدود ومرزها در بحث سیاست‌های اصل 44 مشخص است، گفت: امیدواریم مجریان کشور درطی کردن مسیر درستی که الان طراحی شده و پیاده کردن آن سخت است اما باید از آن عبورکرد، موفق شوند و به طرف یک اصل روشن که نظام، حکومت خود را داشته باشد و مردم متصدیامور خود باشند و هم‌چنین نظارت به گونه‌ای باشد که ظلمی به کسی نشود حرکت کنیم.
وی با تاکید بر نقش قوی قوه‌ی قضاییه در این امراظهار داشت: اداراتی مانند ثبت حتما باید برای اعمال نظارت‌های بیشتر کار کنند تاسلامت جامعه تامین شود و موجب شکوفایی استعدادها شود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان این مراسم ازبرگزارکنندگان جشن، استادان و حقوقدانان حاضر در جلسه قدردانی کرد.