کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 اسفند 1398

اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی تعیین شدند

با صدور احکامی از سوی حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی، برای مدت 3 سال، تعیین شدند.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از  اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی احکامی جداگانه از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سعید عامری، محمود خراشادی زاده، محمد اسماعیل اشکذری، غلامحسین فرخنده فال، به ترتیب سران دفاتر اسناد رسمی شماره های 3 ،47 ، 70 ،79 مشهد، حبیب اله رضائی، سردفتر اسناد رسمی شماره 4 کاشمر، علی رضا لعل نوری، غلامرضا آگنج، به ترتیب دفتریاران دفاتر اسناد رسمی شماره های3 ،93 مشهد، به عنوان اعضای اصلی و همچنین عبدالحسین لعل نوری، عبدالناصر هندی به ترتیب سردفتران دفاتر اسناد رسمی شماره های53 ، 71 و محمد علی نجاتی، دفتریار اسناد رسمی شماره 2 مشهد، به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی برای مدت سه سال تعیین شدند.
دراین احکام با اشاره به تلاش در جهت فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران استان وتقویت کمیسیون وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی، بر مکانیزه کردن امور کانون ودفاتر اسناد رسمی و بهره گیری از فناوری نوین در جهت افزایش بهره وری کانون سردفتران استان خراسان رضوی، تاکید شده است.
در بخش دیگری از این احکام آمده است: تقویت ارتباط مستمر با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاههای مرتبط، ارائه پیشنهادات در جهت اصلاح قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستوالعمل های مربوطه، تقویت همکارای با اداره کل ثبت استان در بازرسی و نظارت بر امور دفاتر اسناد رسمی، مشارکت دادن همکاران ثبتی و سردفتران ودفتریاران استان درتصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تدوین راهکار لازم برآموزش علمی و عملی برای پذیرفته شدگان سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری از مواردی است که باید در چهارچوب قوانین و مقررات همواره مدنظر قرار گیرد.
تقویت تحقیقات، پژوهش و مطالعات تطبیقی در حوزه وظایف سردفتری اسناد رسمی، ارتباط با نهادهای علمی منطقه ای، تعامل و تقویت ارتباط و هماهنگی با دستگاهها و نهادها وکمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت اسناد مربوطه بدون دریافت حق التحریر متعلقه از دیگر مواردی است که دراین احکام به آنها اشاره شده است.
شایان ذکر است تاکنون، تنها کانون سردفتران و دفتریاران مرکز از سالها پیش در تهران فعالیت می کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال گذشته به برگزاری انتخابات در استانهای خراسان رضوی، فارس و اصفهان اقدام کرد که براساس این انتخابات در هریک از این استانها تعداد 15 سردفتر و 15 دفتریار جهت تشکیل کانون از سوی سردفتران و دفتریاران انتخاب شدند که ازمیان آنها و از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیئت مدیره هر استان از تعداد 5 سردفتر و 2 دفتر یار به عنوان عضو اصلی و 2 سردفتر و یک دفتریار به عنوان عضو علی البدل انتخاب و حکم آنان صادر شد.