کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 اسفند 1398

تعداد دفاتر باید به گونه ای باشد که نظارت مقامات عمومی بر آن ها را دچار اشکال نکند

دکتر کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار کانون سردفتران:
*تعداد دفاتر باید به گونه ای باشد که نظارت مقامات عمومی بر آن ها را دچار اشکال نکند

دکتر کاتوزیان گفت: نقش سردفتران اسناد رسمی باید مانند وکلای دادگستری و قضات بعنوان بازوی اجرای عدالت شناخته شود.
دکتر ناصر کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار کانون سردفتران ودفتریاران در حاشیه نخستین جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی حقوق قضایی با گرایش ثبت در رابطه با اقدام اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور، گفت: در زمینه صلاحیت سردفتران حساسیت بسیاری دارم و معتقدم نقش آنها مانند وکلای دادگستری و قضات بعنوان بازوی اجرای عدالت باید شناخته شود و با مقررات پیچیده ای که در حال حاضر طبق بخشنامه های گوناگون پیدا شده تنها حقوقدانانی که هم از نظر تئوری متبحر هستند و هم تجربه دارند می توانند به این کار بپردازند.
وی ادامه داد: تنظیم یک سند درست، مانع از اختلاف طرفین قرارداد در آینده می شود و از تعداد دعاوی می کاهد، برعکس اسنادی که مبهم باشند و کلمات دو پهلو در آن ها بکار رفته باشد ماده اصلی تشاجر در آینده هستند.
این مدرس محقق دانشگاه خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق باید به دو دسته کاملا مجزا تشکیل شوند و صلاحیت هر یک از متصدیان این دو با هم تفاوت داشته باشند.
وی تاکید کرد: بی گمان فارغ التحصیلان حقوق و رشته های تخصصی ثبت صلاحیت بیشتری برای دفاتر اسناد رسمی دارند و روحانیانی که به این کار اشتغال پیدا می کنند برای دفاتر ازدواج و طلاق صلاحیت بیشتری دارند. امروز حقوق یک رشته بسیط فراگیر نیست و کمتر اتفاق می افتد شخصی بر تمام شعبه های آن تسلط داشته باشد. بنابر این بهتر است تخصص در امور متعددی که در دفاتر اسناد رسمی سپرده می شود رعایت شود، تعداد دفاتر نیز باید به گونه ای باشد که نظارت مقامات عمومی را بر این اشتغال دچار اشکال نکند.