کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 اسفند 1398

دفاتر اسناد رسمی، در تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال اموال منقول،غیرمنقول و وکالت‌نامه‌های مربوط،،عدم ممنوعیت معاملات مشمول ماده 3 را از بانک مرکزی استعلام کنند

در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ‌ارایه خدمات زیر برای  این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و دفاتر اسناد رسمی ممنوع است که از آن جمله می توان به ممنوعیت ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و  غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، با تصویب آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، ‌معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری در هیئت وزیران که همه بانک های دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی را در بر می گیرد از این پس دریافت جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات ممنوع شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری ا سلامی ایران آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته،‌ معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری را تصویب کرد که با ابلاغ این آیین نامه برای تسهیلاتی  که پس از 6 ماه آینده سررسید خواهند شد، اجرا می شود، در این آئین نامه بجای دریافت جریمه دیرکرد مجازاتها و تنبیهات متناسبی در حوزه محرومیت از خدمات بانکی، مالی و اعتباری و نیز برخی حقوق اجتماعی برای کسانی که دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته باشند بر اساس میزان دیرکرد پیش بینی شده است.
بر اساس ماده3 این آیین نامه، دریافت جریمه دیر کرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از شش ماه از ابلاغ این آیین نامه سررسید می‌شود،‌ ممنوع بوده و موسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات در تاریخ سررسید و یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات، اقداماتی انجام دهند.
از آن جمله اینکه در صورتی که حداکثر دو ماه از سررسید بازپرداخت اقساط و یا اصل و سود تسهیلات (در خصوص تسهیلاتی که به طو ر یکجا بازپرداخت می‌شوند) گذشته باشد،‌ ضمن اخطار کتبی به مشتریان لازم است موارد تنبیهی این آیین نامه کتبا به اطلاع وی رسانیده شود.
در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ‌ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و دفاتر اسناد رسمی ممنوع می‌باشد:
الف- موارد اشاره شده در بندهای (2)،(3)، (4).
ب- صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبارات در کلیه شعب موسسات اعتباری
پ – ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و  غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
همچنین بر اساس ماده 6 آیین نامه مذکور، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید که دفاتر اسناد رسمی، در تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و وکالت‌نامه‌های مربوط، عدم ممنوعیت معاملات مشمول ماده 3 را از بانک مرکزی استعلام نماید. دفاتر اسناد رسمی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ا ین اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، تبادل بر خط آن لاین  اطلاعات را فراهم آورند.
 
انتهای پیام