کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 اسفند 1398

دفاتر اسناد رسمی می توانند خارج از وقت اداری با هماهنگی ادارات ثبت محل فعالیت قانونی کنند

دفاتر اسناد رسمی می توانند برحسب ضرورت جهت انجام امور محوله خارج از وقت اداری مقرر نیز با هماهنگی ادارات ثبت اسناد و املاک محل فعالیت قانونی نمایند.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در بخشنامه حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به ادارات کل ثبت اسناد واملاک سراسر کشور آمده است: با توجه به ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و مطابق بند 2 ماده 30 آئین نامه قانون مذکور که به موجب آن تعیین ساعات کار دفاتر اسناد رسمی به تناسب فصول با اداره ثبت محل می باشد، چون ساعت کار تعیین شده حداقل مدت زمانی است که دفترخانه باید دایر باشد، بنابراین دفاتراسناد رسمی می توانند برحسب ضرورت جهت انجام امور محوله خارج از وقت اداری مقرر نیز با هماهنگی ادارات ثبت محل فعالیت قانونی نمایند.
این بخشنامه در راستای تسریع و تسهیل امور مراجعین و افزایش خدمات رسانی مطلوب به شهروندان، جهت اجرا به واحدهای ثبتی و دفاتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق سراسر کشور ابلاغ شد.

انتهای پیام