کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 14 خرداد 1399

صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی و خروج از کشور سردفتران و دفتریاران به اداره کل ثبت استان تهران تفویض شد

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی نامه ای به این کانون موضوع بخشنامه ارسالی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به شماره 10207/3/1 به تاریخ 7 خردادماه سال جاری، اعلام کرده است: "به منظور تمرکز زدایی و کاهش مراجعات به سازمان، بدین وسیله اختیارات مندرج در مواد 15 و 16 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 موضوع صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی و مرخصی برای خروج از کشور سردفتران و دفتریاران به شما تفویض می شود.
همچنین اختیارات مندرج در بندهای 2و 3 ماده 14 آئین نامه مذکور، موضوع صدور ابلاغ مرخصی سردفتران و دفتریاران که قبلا به استان های سراسر کشور تفویض شده است، به اداره کل استان تهران نیز تفویض می شود.
 
ضرورت دارد نکات زیر رعایت شود:
1-   در ابلاغ مرخصی موضوع ماده 15 فوق الذکر، اخذ گواهی سازمان پزشکی قانونی به عنوان هیات پزشکی منتخب سازمان ضروری است.
2-   در ابلاغ مرخصی به منظور خروج از کشور، در موارد ضروری که امکان بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب مقدور نیست، لازم است نسبت به اخذ تعهد نامه رسمی از ضامن (سردفتر یا دفتریار) اقدام شود."
 
انتهای پیام