کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 خرداد 1399

سومین اجلاس مشترک کانونهای سردفتران و دفتریاران کشور روز گذشته برگزار شد

سومین اجلاس مشترک کانونهای سردفتران و دفتریاران کشور روز گذشته در کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان برگزار شد

در این جلسه مشترک موضوعات متعددی از جمله امور مالی کانونها ، امکان واگذاری اختیارات به کانون استانها و حدود وظایف و اختیارات هر کانون و پاره ای از مشکلات جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام