کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 14 خرداد 1399

دفاتر اسناد رسمی باید پس از ارائه کارت ملی یا گواهی موقت نسبت به انجام امور اقدام کنند

طبق اعلام اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی باید مراجعان فاقد کارت ملی را به اداره ثبت احوال مربوطه هدایت و پس از ارائه کارت ملی یا گواهی موقت نسبت به انجام امور اقدام کنند.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، این کانون چندی پیش طی نامه ای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با مصوبه هیات دولت مبنی بر اینکه از اول تیرماه کارت ملی جایگزین شناسنامه خواهد شد و در حال حاضر با توجه به اینکه درصدی از اشخاص هنوز کارت ملی خود را دریافت نکرده اند و در این رابطه سردفتران اسناد رسمی با مشکل جدی مواجهند، از این سازمان درخواست کرد تا در مورد رفع مشکل دستورات لازم را صادر کند تا از اعمال روش های مغایر جلوگیری شود.
 
در همین راستا اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم طی نامه ای به این کانون اعلام کرد: "در ارتباط با اشخاصی که هنوز کارت ملی خود را دریافت نکرده اند و با توجه به اعلام سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر مراجعه این قبیل افراد برای دریافت کارت ملی و یا گواهی موقت کارت مذکور، به نظر این اداره کل، دفاتر اسناد رسمی در صورت مواجه شدن با این قبیل اشخاص باید آن ها را به اداره ثبت احوال مربوطه هدایت و پس از ارائه کارت ملی و یا گواهی موقت نسبت به انجام امور افراد مزبور اقدام کنند".
 
انتهای پیام